Klant specifieke aanpassingen

Provita staat sinds vele jaren ook voor individuele productontwikkelingen en -aanpassingen. Mochten onze standaardproducten niet geheel voldoen aan uw wensen of de markteisen, dan staan we u graag terzijde om samen met u een passende oplossing te ontwikkelen.
In dit kader willen we erop wijzen dat we niet automatisch zo'n speciaal voor u ontwikkelde uitvoeringen onderzoeken op conformiteit met de normen en wetten, want voor de wettelijk bepalingen voor medische producten zijn al naar gelang het type product uitgebreide analyse-, test-, controle- en keuringsmaatregelen vereist. Het bereiken en verklaren van de ‘conformiteit’ kan al naargelang product en toepassing voor de verantwoording zijn van degene die het ‘in de handel brengt’ en/of van de exploitant.
Dienovereenkomstig moet volgens MPG en de MPBetreibV (exploitantverordening voor medische producten) en evt. volgens andere regionale bepalingen de conformiteit van het product door degene die het in de handel brengt of door de exploitant VOOR de eerste keer gebruiken gegarandeerd worden en de veilige toepassing van het product moet door een duidelijke kenmerking en een scholing van de gebruikers gewaarborgd worden.

Bij elektrotechnische producten, zoals bij lampen, kunnen veranderingen leiden tot ongeldigheid van de actuele toelating. Tevens kunnen productaanpassingen effect hebben op de elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Bij wand- en plafondrailsystemen moet men met name het bovenhoofds gebruik in acht nemen, alsmede de statische omstandigheden (zie ook ‘Statica- & montage-instructies’). Hier kunnen veranderingen aan het product, bijvoorbeeld de hefboomwerking van de plafondstatieven en hun verbinding, alsmede bij wandrailsystemen een zeer grote overstek, tot risico´s leiden.

Dergelijke speciale uitvoeringen worden al vanaf de offertestatus achter het artikel met een –X gekenmerkt.
Tekeningen van speciale oplossingen worden door ons gemarkeerd met ‘Niet voor serieproductie’.

Deze kwesties stemmen we graag met u af.
Bij vragen kunt u bouwen en vertrouwen op het verkoopteam van provita.