+ Gezonde omgeving

provita medical is niet alleen begaan met de verzoeken van haar klanten. We nemen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit begint met het weloverwogen gebruik van middelen en strekt zich uit tot het ondersteunen van sociale , humanitaire projecten in de lokale , regionale en internationale omgeving van ons bedrijf. Uit verantwoordelijkheid voor ons omgeving wordt het bedrijfsgebouw gestookt middels een hoog rendement verwarming. Naast het voldoen aan de wettelijke afvalscheiding wordt het recyclen van herbruikbare materialen door gecertificeerde dienstverleners uitgevoerd.

+ Zorgvuldige Duurzaamheid

Milieubescherming en duurzaamheid van de producten zijn topprioriteit bij Provita. Wij zijn vanaf moment van ontwikkelen tot aan het recyclen van onze producten milieuvriendelijk en proberen zoveel mogelijk milieuvriendelijke stoffen te gebruiken. Het naleven van de indien gewenste RoHS- richtlijnen en REACH regelgeving, bewijst dit ook.